Блог

Четирите ключови ,,С”

Всеки родител иска да даде най-доброто на детето си. Каква е причината тогава толкова се различаваме във възпитателните си подходи? Защо чуваме от родителите си, които вече са баби и дядовци “Ние не сме ви учили така”, “По наше време не беше така”, ”Няма ли да…” Истината е, че всяко поколение е възпитано според времето,Continue reading “Четирите ключови ,,С””

8 РЕШЕНИЯ НА „ДЕТСКИТЕ КРИЗИ“

Д-р Гергана Маркова, основател на Адлер Институт България и Академия за ранно детско развитие „Бобче Топче“, преподавател в Тракийски университет: “Като специалист по ранно детско развитие следвам принципите на Ричард Драйкурс за демократично възпитание на детето. Те водят началото си от методите на  индивидуалната психология, възникнали с разработките на психолога Алфред Адлер преди повече отContinue reading “8 РЕШЕНИЯ НА „ДЕТСКИТЕ КРИЗИ“”

Демократичното възпитание на Алфред Адлер

КАК да научим ДЕЦАТА на полезни навици през желанието? Имат ли отговорности вкъщи? Или вие правите всичко вместо тях? КАК да ги научим на тези полезни навици, така че да ги изпълняват с желание? Методите на Демократичното възпитание разработени от Алфред Адлер, според принципите на Индивидуалната психология, учат на мотивация, самостоятелност, поемане на отговорност иContinue reading “Демократичното възпитание на Алфред Адлер”

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: