Обучение за специалисти

Адлер Институт е регистриран като обучителна организация към МОН под номер 7387. Одобрените обучителни програми от Министъра на образованието дават възможност за повишаване на квалификацията на специалисти (педагози, психолози, други работници в сферата на образованието) и получаване на квалификационни кредити.

Сертифицирано обучение за специалисти! Успехът на вашия бизнес е наша цел!

Да научим заедно децата на постоянство, интелигентност и отговорност. Да трансформираме бъдещето им, като ги учим да разпознават и избягват опасностите, но същевременно развием тяхната смелост и силни страни.


Теми на обучение:

  • Подходи и стратегии от индивидуалната психология за предучилищно и училищно възпитание и обучение
  • Адаптация за ясла и детска градина
  • Правилата и границите в яслена и предучилищна възраст
  • Тайният саботьор на учебния процес
  • Психология на индивиди и групи и организация на дейността
  • Психодрама и екшън методи в образованието

Обучители по програмите, одобрени от МОН:
Д-р Гергана Маркова
Проф. Жанет Стойкова
Даниела Тахирова– Психодрама терапевтДа градим заедно… съпричастност, смелост, сигурност, стойност!

  • Учете се от сертифицирани експерти в областта на индивидуалната психология, по модел на Алфред Адлер;
  • Обогатете библиотеката си от ресурси и материали за вашата кариера и личностно израстване;
  • Участвайте в нашите уебинари, на които дискутираме критични теми от ранна детска възраст и предлагаме нови идеи и техники за професионалисти.

Кой е Алфред Адлер?

Д-р Алфред Адлер е основател на индивидуалната психология, според която човек трябва да се бори с три сили – социална, обвързана с любовта и образоващи сили. Тези конфронтации определят крайната природа на личността. Адлер основава своите теории на пред възрастовото развитие на личността, а холистичният му подход разглежда човека като част от социу

Вашите думи за нас!

Цонка Николова, директор на 5-то ОУ “Митьо Станев”
Съвместното ни професионално взаимодействие с д-р Гергана Тодорова-Маркова датира от октомври, 2017 г. Тогава в продължение на 5 последователни дни, пред близо 150 родители и 46 учители, тя реализира обучителен семинар на тема „Тайният саботьор на учебният процес“. Изключително полезно представяне на темата за сензорно-моторната интеграция и за „пропуснатите възможности“ на модерното ни общество. Често д-р Гергана Маркова изваждаше публиката от „зоната им на комфорт“, но благодарение на умелото водене на обучението, овладяваше съпротивите и на родители и на учители. Познаването в дълбочина на процесите на ранното детско развитие и невромоторните незрялости прави д-р Маркова един различен специалист, богат с научни познания, ефективен практически опит и много полезен ментор и обучител на всички, които възпитават и работят с деца. Проведените обучения бяха изпълнени в уговорените срокове, качествено, по оригинален интерактивен начин.Впечатление прави компетентността, енергичността, позитивизма и отдадеността, с които д-р Маркова работи и това ми дава основание да я препоръчам като сигурен партньор и доказал се професионалист.В качеството ми на директор, оценявам изключително високо работата на д-р Маркова при изпълнение на гореспоменатите дейности и изказвам благодарността и удовлетворението си от демонстрирания професионализъм, добронамереност, коректност и отговорност при изпълнение на поетите
ангажименти.


Заедно моделираме бъдещето на нашите деца!


Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: