Услуги

Индивидуални консултации

  • Онлайн консултации
  • Самоучител за родители
  • Стандартни консултации

Parents Training Groups

Станете част от нашите групови обучения! Адлер Институт е единственият по рода си в България, с лиценз за обучене на родители по модела на Адлер институт Израел.

Обучение за специалисти

Повишете своята квалификация чрез нашите обучителни програми, одобрени от МОН! Сертифицирано обучение, с право на отстъпка от и останалите услуги на института.


Методите на Демократичното възпитание разработени от Алфред Адлер, според принципите на Индивидуалната психология, учат на мотивация, самостоятелност, поемане на отговорност и самоконтрол. Без наказания, подкупване, мрънкане, заплахи и емоционално манипулиране.

Ние ви подаваме ръка, за да вървим заедно по пътя на ранното детско развитие!

Заедно моделираме бъдещето на нашите деца!


Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: